0896 777 139 пон. – пет. от 9:00 до 19:00 часа
За контакт

Терапевтични програми

Клиника за стимулиране на комуникацията

Клиника за  нарушенията в храненето

Школа за развитие

Занималня

Забавачница

 

Терапевтични програми

Логопедична терапия по утвърдени авторски методи на Нина Йорданова

1. Орално моторна терапия

a. При деца с различни заболявания и синдроми

b. При ортодонски аномалии 

c. При възрастни след заболяване

2. Терапия на нарушения на гълтане при деца

a. Терапия при инфантилно гълтане

b. Терапия преди и след поставяне на ортодонстки апарати

c. Терапия при дисфагия в детска възраст

d. Терапия при дисфагия при възрастни

3. Терапия на нарушени механизми на хранене (хранителна терапия)

a. Възстановяване на нарушения на храненето при бебета

b. Възстановяване на нарушения на храненето след 18 месец – отказ от храна, хранителна неофобия, отказ от дъвкане

c. Възстановяване на нарушения на при възрастни

4. Пред оперативна хранителна и комуникативна  терапия при деца с вродени цепнатини на устната и небцето

Стандартна Логопедична терапия

1. Терапия на артикулационни нарушения

2. Терапия на езикови нарушения

3. Терапия при нарушения на плавността (заекване)

4. Терапия при затруднения в четене, писане и математически умения

Терапия при нарушение в общуването 

1. Слухово речева рехабилитация

2. Терапия при деца с нарушение на слуха и зрението

3. Терапия при деца с генерализирани разстройства на развитието

4. Терапия при деца с диспраксия на развитието

5. Терапия при деца с разстройство на координацията (DCD)

6. Терапия чрез Български детски жестов език – авторска програма на Пумпелина

Сензорно интегративна терапия

1. Терапия при нарушения на вестибуларния апарат

a. Брейджини – авторска програма на Пумпелина

b. Стандартна психомоторна терапия

2. Терапия при нарушения на зрителната перцепция

3. Терапия при нарушения на слуховата перцепция

4. Терапия при нарушения в областта на обонянието

5. Терапия при нарушения при допир, натиск

 

Монтесори Терапия

 

Групова комуникативна терапия

 

Психологична терапия при нарушения в развитието на психологичните процеси

 

Консултативна психологична терапия