0896 777 139 пон. – пет. от 9:00 до 19:00 часа
За контакт

Терапевтични програми на Pumpelina

Клиника за стимулиране на комуникацията

Клиника за  нарушенията в храненето

Школа за развитие

Занималня

Забавачница

 

Терапевтични програми

Логопедична терапия по утвърдени авторски методи на Нина Йорданова

1. Орално моторна терапия

a. При деца с различни заболявания и синдроми

b. При ортодонски аномалии 

c. При възрастни след заболяване

2. Терапия на нарушения на гълтане при деца

a. Терапия при инфантилно гълтане

b. Терапия преди и след поставяне на ортодонстки апарати

c. Терапия при дисфагия в детска възраст

d. Терапия при дисфагия при възрастни

3. Терапия на нарушени механизми на хранене (хранителна терапия)

a. Възстановяване на нарушения на храненето при бебета

b. Възстановяване на нарушения на храненето след 18 месец – отказ от храна, хранителна неофобия, отказ от дъвкане

c. Възстановяване на нарушения на при възрастни

4. Пред оперативна хранителна и комуникативна  терапия при деца с вродени цепнатини на устната и небцето

Стандартна Логопедична терапия

1. Терапия на артикулационни нарушения

2. Терапия на езикови нарушения

3. Терапия при нарушения на плавността (заекване)

4. Терапия при затруднения в четене, писане и математически умения

Терапия при нарушение в общуването 

1. Слухово речева рехабилитация

2. Терапия при деца с нарушение на слуха и зрението

3. Терапия при деца с генерализирани разстройства на развитието

4. Терапия при деца с диспраксия на развитието

5. Терапия при деца с разстройство на координацията (DCD)

6. Терапия чрез Български детски жестов език – авторска програма на Пумпелина

Сензорно интегративна терапия

1. Терапия при нарушения на вестибуларния апарат

a. Брейджини – авторска програма на Пумпелина

b. Стандартна психомоторна терапия

2. Терапия при нарушения на зрителната перцепция

3. Терапия при нарушения на слуховата перцепция

4. Терапия при нарушения в областта на обонянието

5. Терапия при нарушения при допир, натиск

 

Монтесори Терапия

 

Монтесори педагогиката е създадена на преди повече от 100 години от италианският лекар д-р Мария Монтесори. Основана на идеята да се помогне на децата да се справят сами, да имат необходимото социално комуникативно поведение, да развият в себе си най-добрите качества и умения.

Монтесори педагогиката има няколко раздела – Дейности от ежедневния живот, Сетивен материал, Език, Математика, Наука, и допълнителен раздел Тодлери за деца под 2 години и половина.

„Помогни сам да си помогна“ е основен принцип на Монтесори педагогиката. Заниманията се извършват в предварително организирана среда, като се обръща специално внимание на всяко едно дете.

Някой от основните твърдения на Мария Монтесори

Абсорбиращ ум

Ум, способен да абсорбира бързо и без усилия. Според Монтесори, това е периодът от раждането до шестата година на детето.

Контрол на грешката

Начинът, по който се подава обратна връзка на детето. Това е метод за самообучение. В системата на Монтесори се използва механичен контрол на грешката в над 80 % от материалите, което означава, че всяко нещо може да бъде изпълнено последователно само по определен модел. В останалите 20% се очаква детето само да открие грешката, като е подпомагано от преподавателя.

Координация на движението

Едно от най-важните умения в детството. Необходимостта да бъде развито това умение се реализира чрез поредица от действие, които изискват внимание и точност в изпълнението.

Цикъл от дейности

Децата обичат да повтаря едни и същи действия по много причини, някой път креативни, друг път не. Този процес се проследява внимателно от преподавател и се реализират в група с максимален период на работа без прекъсване от три часа.

Дейности от ежедневния живот

Това е един от разделите на работа, който препредава примери от ежедневния живот. Учи децата на самообслужване и самоконтрол, развива фината моторика, контрола на ръката, но и подготвя детето за следващите етапи на обучение. Включва упражнения за пресипване, почистване, обличане и събличане.

Сетивен материал

Нарича се така, тъй като представя на детето информация през различните сетивни канали – допир, натиск, мирис, вкус, слух, зрение. Показва различните измерения двуизмерно и триизмерно пространство, светове и форми, подготвя детето за обучени по език и математика.

Сензитивни периоди

Това са периодите, в които детето най-лесно усвоява нови умения и познания. Монтесори е вярвала, че тези периоди се появяват спонтанно и последователно до седмата година от живота на детето. Съвременните психологични познания налагат корекция на това твърдение, но не го отричат. Съвременните деца не могат да постигнат всичко сами и се нуждаят от подкрепа, поради огромната технологична промяна на века, в който живеем.

Повторение

Децата работят по-различно от възрастните – те се стремят да се научат да извършват действието, като го повтарят , дори, когато то е приключило. Това им помага да се научат извършват три последователни дейност, на разберат същността на началото и края на действието и елементите за неговото междинно изпълнение.

Подготвена среда

Това е един от най-важните принципи. Подготвената среда предразполага детето в извършване на избора за подготовка и изпълнение на задачите и му предоставя оптимални условия за развитие

Математически ум

Всяко бебе се ражда със способност да измерва и преценява количество, да изчислява разстояния, количества, да преценява размер и пропорция

***************************************************************************************

Монтесори терапия

Монтесори терапията се развива като отделно направление и е създадена от ученици и последователи на Мария Монтесори. Следва същите принципи на работа с детето, като ползва малко по-различни методи в обясняване на действията за работа с материалите и следва поетапното представяне на материалите и усвояване на уменията.

Монтесори в Пумпелина

Заниманията се провеждат в специално аранжирана среда, с определен начин на подреждане на образователния материал и се провеждат от обучени в България, в център "Пумпелина" терапевти под супервизията на дипломиран AMI Монтесори терапевт.

Това е система за терапия на деца с проблеми в развитието, която се прилага чрез следния материал:

Подготвителен материал (възраст Тодлери - 12 месеца до 2 години и 6 месеца) развитие на фината моторика, внимание, партньорство, подражание.

Дейности от ежедневния живот (възраст над 2 години и 6 месеца) събличане, обличане, пресипване, подреждане и други дейности свързани с ежедневието.

Сетивен материал: (възраст над 3 години) форми, големина, повърхности, обем, геометрични форми, дименции.

Езиков материал: (възраст над 3 години) обучение по български език, четене писане по специална система, глобално четене и писане.

Математика: (възраст над 3 години) обучение по математика с нагледен материал, базиран на броене до 9, подчинен на десетичната система, разработен във всички сфери на математическите познания на децата.

Космическо обучение: (възраст над 4 години) обучение по биология, ботаника, история, география чрез специален материал и разработени от екипа на "Пумпелина" карти по изискванията на Монтесори терапията.

 

Групова комуникативна терапия

 

Психологична терапия при нарушения в развитието на психологичните процеси

 

Консултативна психологична терапия