Терапия за вестибуларния апарат за деца

 • Брейнджини – програма за стимулиране на вестибуларния апарат

  Програмата на планираните сесии е конструирана върху възможностите на детето за сетивен толеранс. Реализира се в малки групи от 2 до 4 деца през игри за стимулиране на отделните сетивни канали – вестибуларен апарат, равновесие, тактилна чувствителност, зрителни и слухови възприятия. Брейнджини е комплексна програма и покрива много компоненти, тъй като всяко движение е израз на желание, чувство, емоция и воля.

  От груповите занимания „Брейнджини“ могат да се възползват:

  • Деца с трудна ориентация в пространството и/или времето;
  • Деца, имащи трудности в социални ситуации.
  • Деца, които проявяват закъснения в развитието.

  Сензорната интеграция е възможността на мозъка да разчита постъпващата към него информация по сетивните канали и да я интегрира, декодира и използва за по-късна употреба. Около 80 % от цялата информация, с която разполага човек, се възприема благодарения на информацията за движение (вестибуларния апарат)и рението. Особено важна е и ролята на тактилния канал, който обединява допир, вкус и мирис, поради факта, че кожата е най-големият сетивен орган.

  Най-успешната стимулация на сетивните канали в детска възраст се осъществява през играта. Децата се обособяват в група според възможностите и нивото на развитие и могат да преминават от една група в друга, в зависимост от демонстрираните умения. По време на периода на адаптация децата се допускат в групата, придружени от един родител, който дейно участва в работата на групата.

  Програмата стимулира сензорна интеграция; общо психомоторно развитие; двигателна култура; вестибуларен апарат; координация на движенията; равновесие; граници на лично и междуличностно пространство.

  Всяко дете преминава през определен обучителен план, според индивидуалното си темпо на усвояване на нови умения. Препоръчва се посещение два пъти в седмицата.

  „Движение и игра“ – лекция на Нина Йорданова

За връзка с нас

0896 777 139
Последни публикации