Психологична терапия

 • Какво е психологична терапия?

  Основен принцип на взаимодействие между терапевт и клиент е принципът на сътрудничество – и двете страни работят като части на един екип, за да извлекат, анализират и реконструират необходимата информация за проблема на клиента. Клиентът е приет за „експерт“ в своя живот, а предложените от терапевта мнения, тълкувания и обяснения се приемат като хипотези, които трябва да бъдат доказани ( или отхвърлени ).

 • Участието на клиента е много активно по време на целия процес на консултиране или терапия. Клиентът не е пасивен слушател, който наготово получава необходимата информация, а обсъжда и анализира въпросите, по които се говори в терапията, сам достига до важни изводи и до реконструиране на дезадаптивните си мисли и убеждения. Освен това, в терапията е практика да се дават „ домашни работи“ – най-често те се отнасят за някакви конкретни дейности от Вашият живот, които Вие трябва да наблюдавате и най-често да опиствате накратко в периода между две сесии. Когато споделяте информация, трябва да знаете, че в терапията абсолютно неизменно се спазва правилото за конфиденциалност и каквито и да е данни за Вас и/или Вашия проблем няма да бъдат изнесени извън кабинета на терапевта. Създаването на доверие е от съществена важност за успешното протичане на консултирането или терапията и Вашият терапевт ще работи системно за неговото установяване и съхраняване.

  Как протича първия терапевтичен сеанс ?

  Първият сеаснс представлява всъщност опознавателна среща между Вас и Вашия терапевт. По време на тази среща терапевтът се запонзва с Вашия проблем – неговото възникване, птотичане, поддържащи фактори.

  Този първи сеаснс е началото на едно по-дълго сътрудничество с Вашия терапевт и затова е добре да споделите с него своите очаквания от консултирането или терапията, както и всякакви опасения и/ или въпроси, които имате относно предстоящата работа.

  Когато получи необходимата информация за Вашия проблем, терапевтът ще Ви запознае с възможностите на терапията, която той практикува, по отношение на неговото преодоляване.

  Ако Вашият проблем се повлиява от предлаганата терапия и Вие решите да продължите консултирането или лечението, най-вероятно терапевтът ще Ви даде някои „ задачи“, които да направите до следващата ви среща ( най-често сеансите се провеждат по веднъж седмично, всяка седмица). Самият стил на работа – на сътрудничество между клиент и терапевт, на съвместна работа по изследване на проблемите- предполага Ваше по-активно учстие не само по време на терапевтичните сесии, но и във времето между тях.

  автор Полина Хаджиянкова, психолог

За връзка с нас

0896 777 139
Последни публикации