Хранителна терапия

 • Хранителната терапия е въведена в България през 1996 година от Нина Йорданова и Десислава Маринова, логопеди в Центъра за лечение и рехабилитация на ДЦП

  История:

  През 1998 година е модифицирана Нина Йорданова собствена система за хранителна терапия, основаваща се на рехабилитационните методи на Бобат, К. Моралес, В.Войта

  Липсват снимки и информация от 1996 до 2007, защото все още се издирват съхранените архиви в СБДПЛРДЦП.

  През 2000г към хранителната терапия са добавени допълнителни стимулационни процедури под консултациите на д-р Ив. Чавдаров, к.м.н и тя е трансформирана от Нина Йорданова в система за пред речева рехабилитация.

  За първи път се съобщава за създаването на Хранителната терапия на конгрес на Националното сдружение на логопедите в България 2000 г. (по това време НСЛФБ). Докладът е представен от Нина Йорданова.

  Първата публикация на системата за хранителна терапия, наричана по това време Пред речева рехабилитация е в сборника с доклади от юбилейната конференция по повод 10 години от създаването на СБДПЛРДЦП.

  След 2000 г. системата за Хранителна терапия се доразработва паралелно от Нина Йорданова и Светлана Картунова, като всяка от тях има изработена собствена програма за прилагането й.

  Хранителната система е основана на теориите на

  – S.E.Morris, M.D.Klien – Mund umd Ess therapie – система по Бобат

  – R.C.Morales – Orofaziale Regulationstherapie

  – B.A.E. Padovan Neurofunctional Reorganisation

  Наречена е пред речева рехабилитация, а не само хранителна терапия, защото чрез системата се извършва корекция на нарушения механизъм на хранене и се извършва промяна на отношението на пациента към хранената и начинът на нейното приемане. Обединява терапевтични техники, които оказват както директно, така и индиректно въздействие върху реакцията на мускулните групи и цели не само възстановяване на храненето, но провежда едновременна речева стимулация. Прилага се във всички случай на диагностицирано нарушение на механизмите на хранене и откази на хранене и като стимулация, по преценка на логопеда в случаи без нарушения на механизмите на хранене.

  Системата за Пред речева рехабилитация включва

  • Хранителна терапия
  • Топлинни стимулации на масетерите
  • Криотерапия на биологично активни точки
  • Вибрационни стимулации на биологично активни точки
  • Водни стимулации на езика
  • Стимулации по Войта – I фаза на рефлекторно завъртане

  Снимките са правени през 2006 година във Виртуален кабинет за родителски консултации -София, жк. Дружба, ул. Илия Бешков 2. Представяме ги информативно, те имат историческа стойност. Не правете това сами, без да сте преминали необходимото обучение, защото можете да навредите на пациентите:

  До сега са проведени два конгреса, посветени на храненето

  2006 година, в София, иницииран от Виртуален кабинет за родителски консултации и проведен с любезното съдействие на проф. Юрий Анастасов

  2017 година, в София, организиран от Пумпелина

  Днес Хранителната терапия представлява доста по-развита и модернизирана система за корекция на цялостното хранително поведение на човека. Включва в себе си интеграционна сензорна терапия за приемане на храни, корекция на хранително поведение на пациента и семейството му, хранене, захранване, орално моторна терапия, програми за хранене, съобразени с възрастта на пациента, терапия на хранително поведение при отказ от приемане на нова храна или отказ за дъвчене, захранване след хранене със сонда, захранване при вродени цепнатини на устната и небцето, захранване след инсултни състояния и при поставяне на ортодонтски апарати, след оперативни интервенции в устната кухина или свързани с нея органи за хранене.

  През 2017 г. в Академия Пумпелина са дипломирани първите обучени в България логопеди хранителни терапевти.

  Академия Пумпелина присъди почетна лъжица за особени заслуги в развитието на Хранителната терапия в България на Нина Йорданова, Светлана Картунова, Милена Макавеева.

  Информация за всички сертифицирани хранителни терапевти в България можете да намерите на тяхната страница.

  В Пумпелина Хранителна терапия се извършва от Нина Йорданова

  лекция „Защо децата отказват да се хранят“

За връзка с нас

0896 777 139
Последни публикации