0896 777 139 пон. – пет. от 9:00 до 19:00 часа
За контакт

Авторски програми на Pumpelina

 


 

 

Момони е авторска програма на Пумпелина, стимулираща детското развитие. Създадена е от Нина Йорданова през 2014 година. Целта на програмата е да помогне на родителите и децата да подобрят общуването по между си; да следват естествения на ход на детското развитие без да го изпреварват или задържат; да предложи на родителите идеи за игра с децата с цел формиране на умения и знания, подходящи за съответната възраст.

Момони е разработена програма в следните варианти и възрастови групи:

 
Програмата е разделена във възрастови и тематични подпрограми, състоящи се от няколко нива, с увеличаване на сложността. При необходимост детето може да повтори подпрограмата в определено ниво или само части от него.
Предстои въвеждане на сертификационен режим за ползване на програмата от външни за Пумпелина специалисти.
 
Момони Джуниър
 
 Подпрограмата е предназначена за деца от 6 месеца до 18 месеца и е изпълнява съвместно с присъстващ родител. 
Подпрограмата е структурирана в няколко нива от 12 последователни занимания във всяко ниво. Фокусът на програмата е партньорството между майката и бебето или таткото и бебето, за да се стимулира подражателното поведение на детето. По време на заниманията родителите получават предложения за домашни занимания или занимания в парка, стимулиращи грубата и фината моторика, вертикализацията, лазане, изправяне, прохождане, подражание за стимулиране на говор и разбиране. Децата получават персонална обратна връзка след приключване на всяко ниво. Програмата е предназначена за всички деца, независимо от тяхното развитие.
 
Момони Синиър
 
 Предназначена е за деца на възраст от 12 до 24 месеца.
Заниманията се провеждат съвместно с родителите. Програмата е структурирана в няколко нива от 12 последователни занимания във всяко ниво. Стимулира се развитието на грубата и фината моторика на детето, уменията му да партнира, подражава и изпълнява три последователни действия. Основно средство за комуникация е играта, през която се провокира развитието на вниманието, разбирането, назоваването, изказването, разбирането и мисленето. Децата получават персонална обратна връзка след приключване на всяко ниво. Програмата е предназначена за всички деца, независимо от тяхното развитие
 
Момони акт
 
 Подпрограмата е предназначена за деца от 24 до 48 месеца ( от 2 до 4 години)
Подпрограмата е структурирана в няколко нива от 12 последователни занимания във всяко ниво. Проследяват се уменията на децата да партнират, да общуват, да изпълняват последователни инструкции, да играят на съвместни игри, да развиват логическо мислене, да се справят сами с трудности и предизвикателства, да понасят поражения и победи; да изпълняват последователни действия с цел.
Децата получават персонална обратна връзка след приключване на всяко ниво. Момони акт се използва успешно и с цел адаптация в детско заведение. Програмата е предназначена за всички деца, независимо от тяхното развитие.
 
Момони Арт 
 
 Предназначена за деца от 3 до 5 години. Групата е с продължителност 12 сесии по 1 час. Децата се учат да партнират, да играят с елементарни правила, да се цапат и да докосват различни материи, да работят с различни текстури, да изработват фигури от тесто, пластилин и храна.
 
Децата получават персонална обратна връзка след приключване на всяко ниво. Момони Арт се използва успешно и с цел адаптация в детско заведение. Програмата е предназначена за всички деца, независимо от тяхното развитие.
 
Момони Ам
 
 Момони Ам е специализирана подпрограма, която е предназначена за деца от година и половина до 5 години. Използва се ц цел превенция на нарушения в механизмите на хранене, както и при деца със съществуващи вече нарушения в механизмите на хранене като отказ от храна, отказ от дъвкане, хранителна неофобия. Програмата няма нива. Продължителността зависи от всеки индивидуален участник в нея. Провежда се под формата на игра, като се стимулират всички необходими за храненето сетива.
 
Момони Приказки и кукли 
 
 Програмата е подходяща за деца от  3 до 6 години
Приказки и кукли е подпрограма, предназначена за стимулиране на комуникативните умения на децата. Използват се различни техники за работа с кукли - изработване на кукли, водене на кукли, движение на кукли, работа пред и зад параван. Приказките са едно от любимите неща на децата, но винаги е по-интересно, когато не ти, а някой друг - например твоята кукла, разказва приказката. Децата избират герой от приказката, избират куклата, която да представлява героя и се учат да се движат като нея, да говорят като нея или да се движат и говорят заедно с куклата. Програмата е структурирана в нива и няма за цел да подготвя актьори, а да научи децата да общуват, да измислят истории и да общуват. Целта е да се развие потенциала на детето да изказва мисли, да разсъждава, да преценява. Групите се сформират в зависимост от възможностите на децата да общуват. В края на всяко ниво се предоставя персонална обратна връзка за отделното дете. 
 
Момони Музика и Приказки
 
 Програмата е подходяща за деца от  3 до 6 години
Използват се различни техники за изработване на музикални инструменти. Децата се запознават с различните музикални инструменти като звук и начин на използване и ако детето прояви способност може да бъде научено да свири по ноти. Героите на приказката се представят като характерен звук или музикален откъс , изпълнен на различните музикални инструменти. Програмата е структурирана в нива и няма за цел да подготвя музиканти, а да научи децата да общуват, да измислят истории и да общуват. Групите се сформират в зависимост от възможностите на децата да общуват. В края на всяко ниво се предоставя персонална обратна връзка за отделното дете. След приключване на първо ниво, децата се разделят и според усещането им за ритъм и музика.
 
Момони Приказна сценография
 Програмата е подходяща за деца от  4 до 6 години
Детска приказна сценография е най-новата подпрограма. Предназначена е за стимулиране на творчеството и креативността, за развиване на пространствена ориентация, триизмерно изграждане на модели и двуизмерна проекция. В рамките на програмата е предвидено изработване на различни сценични декори и тяхното използване.  В края на всяко ниво се предоставя персонална обратна връзка за отделното дете. След приключване на първо ниво, децата се разделят и според възможностите им.
 
 

 

Българската версия на Детския жестов език е разработена през 2011 година от Миглена Богданова и Нина Йорданова. 

Представена  е за първи път по време на Международен симпозиум по логопедия на ЮЗУ.

Българската версия на Детския жестов език е разработвана в продължение на три години, съдържа авторски, адаптирани, архаични, естествени и официални жестове.

В момента колекцията от жестове наброява над 500 жеста, които можете да разгледате в канала на Pumpelina в  https://www.youtube.com/channel/UCwOtRTZ-cxXjz_HvRrEgu0Q 

Детският жестов език се използва успешно освен за разширяване на езиковата компетентност на говорещи деца, като метод за алтернативна комуникация при деца с Даун синдром (доказан метод като практика, базирана на доказателство), при деца с нарушения във вестибуларния апарат, при деца с разстройство в развитието на координацията; при деца с диспраксия на развитието; при деца с аутизъм и основно при деца със закъснение в проговарянето, с цел стимулиране на обратната връзка от детето.

Детския жестов език се усвоява в малки групи с до 3 деца. Разделен в е две нива, за начинаещи и напреднали. Продължителност на заниманията 50 мин.

 

Брейнджини  е авторска програма на Pumpelina. Представлява комплексна програма за стимулиране на вестибулрния апарат и моторното планитане в тризмерна среда. Всяко движение е израз на желание, чувство, емоция и воля и трябва да предоставя на детето ясна идея за целта. Движенията се разделят на отделни компоненти, следи се детето да изпълнява две и три последователни инструкции.

Oт груповите занимания „Брейнджини“ могат да се възползват:

• Деца с трудна ориентация в пространството и/или времето;

• Деца, имащи трудности в социални ситуации;

• Деца, които проявяват закъснения в развитието.

Сензорната интеграция е възможността на мозъка да разчита постъпващата към него информация по сетивните канали и да я интегрира, декодира и използва за по-късна употреба. Около 80 % от цялата информация, с която разполага човек, се възприема благодарения на зрението и информацията за движение (вестибуларния апарат). Особено важна е и ролята на тактилния канал, който обединява допир, вкус и мирис, поради факта, че кожата е най-големият сетивен орган.

Най-успешната стимулация на сетивните канали в детска възраст се осъществява през играта.

Децата се обособяват в група според възможностите и нивото на развитие и могат да преминават от една група в друга, в зависимост от демонстрираните умения. По време на периода на адаптация децата се допускат в групата, придружени от един родител, който дейно участва в работата на групата. 

Програмата стимулира сензорна интеграция; общо психомоторно развитие; двигателна култура; вестибуларен апарат; координация на движенията; равновесие; граници на лично и междуличностно пространство.

Всяко дете преминава през определен обучителен план, според индивидуалното си темпо на усвояване на нови умения. Препоръчва се посещение два пъти в седмицата.

 

"Танцувай приказка" е танцово представление игра, ​​​​​​ предназначено за деца от 3 до 8 години. 

Всяка приказка е преработена така, че децата да се почувстват актьори на сцената и да се изявят според желанието и възможностите си. Всяко дете има роля, даже по няколко роли. Приказната част се води от Нина Йорданова, участват вашите деца.

За всяка приказка има направени по няколко танца - танцови хореографии. По време на всяко занимание – репетиция, децата ще усвоят танцовите елементи и движения според желанието и възможностите си. Всички деца танцуват и имат необходимост да ви покажат. Дори да ви се струва, че вашето дете няма никакъв усет за ритъм. В първите две години танцовата част се водеше от Xristos Tsampouras.

Децата се преобразяват в различни герои, за да ви направят представление с малко костюми, декор и танци.

До момента са реализирани следните приказно-танцви проекта:

  • Котаракът в чизми
  • Магарешката кожа
  • Лешникотрошачката
  • Трите прасенца
  • Под гъбката
  • Жирафчето Бони

 

 
 
Обучителната система BPES - Beleduc Pumpelina Educational Sysytem е създадена през 2010 година със съдействието на немската фирма Beleduc.
 Представляваобучителна и образователна система за учене през игра за
деца над 12 месеца, `част от PES – обучителната система
на “Пумпелина”. Предназначена за обучение и терапия на деца от 12 месецадо 7 години чрез работа в група, или индивидуални
занимания. Системата е разработена и апробирана в немски детски
заведения и адаптирана към българските деца и условия на
работа, Апробирана в продължения на 3 години в
“Пумпелина”.
 
Въз основа на системата PES са зъздадени скали за изследване на възможностите за учене през игра, които се прилагат като собствен валидиран диагностичен метод при приемане на децата и при изготване на индивидуалните им програми.
 
С одините системата е доразработена и включва различни узполването на други методи и продукти, подпомагащи обуението през игра.