0896 777 139 пон. – пет. от 9:00 до 19:00 часа
За контакт

Авторска програма Момони

 
Момони е авторска програма на Пумпелина, стимулираща детското развитие. Създадена е от Нина Йорданова през 2014 година. Целта на програмата е да помогне на родителите и децата да подобрят общуването по между си; да следват естествения на ход на детското развитие без да го изпреварват или задържат; да предложи на родителите идеи за игра с децата с цел формиране на умения и знания, подходящи за съответната възраст.
 
Програмата е разделена във възрастови и тематични подпрограми, състоящи се от няколко нива, с увеличаване на сложността. При необходимост детето може да повтори подпрограмата в определено ниво или само части от него.
Предстои въвеждане на сертификационен режим за ползване на програмата от външни за Пумпелина специалисти.
 
 
Момони Джуниър
 
 Подпрограмата е предназначена за деца от 6 месеца до 18 месеца и е изпълнява съвместно с присъстващ родител. 
Подпрограмата е структурирана в няколко нива от 12 последователни занимания във всяко ниво. Фокусът на програмата е партньорството между майката и бебето или таткото и бебето, за да се стимулира подражателното поведение на детето. По време на заниманията родителите получават предложения за домашни занимания или занимания в парка, стимулиращи грубата и фината моторика, вертикализацията, лазане, изправяне, прохождане, подражание за стимулиране на говор и разбиране. Децата получават персонална обратна връзка след приключване на всяко ниво. Програмата е предназначена за всички деца, независимо от тяхното развитие.
 
 
 
Момони Синиър
 
 Предназначена е за деца на възраст от 12 до 24 месеца.
Заниманията се провеждат съвместно с родителите. Програмата е структурирана в няколко нива от 12 последователни занимания във всяко ниво. Стимулира се развитието на грубата и фината моторика на детето, уменията му да партнира, подражава и изпълнява три последователни действия. Основно средство за комуникация е играта, през която се провокира развитието на вниманието, разбирането, назоваването, изказването, разбирането и мисленето. Децата получават персонална обратна връзка след приключване на всяко ниво. Програмата е предназначена за всички деца, независимо от тяхното развитие
 
 
 
 
Момони акт
 
 Подпрограмата е предназначена за деца от 24 до 48 месеца ( от 2 до 4 години)
Подпрограмата е структурирана в няколко нива от 12 последователни занимания във всяко ниво. Проследяват се уменията на децата да партнират, да общуват, да изпълняват последователни инструкции, да играят на съвместни игри, да развиват логическо мислене, да се справят сами с трудности и предизвикателства, да понасят поражения и победи; да изпълняват последователни действия с цел.
Децата получават персонална обратна връзка след приключване на всяко ниво. Момони акт се използва успешно и с цел адаптация в детско заведение. Програмата е предназначена за всички деца, независимо от тяхното развитие.
 
 
 
Момони Арт 
 
 Предназначена за деца от 3 до 5 години. Групата е с продължителност 12 сесии по 1 час. Децата се учат да партнират, да играят с елементарни правила, да се цапат и да докосват различни материи, да работят с различни текстури, да изработват фигури от тесто, пластилин и храна.
 
Децата получават персонална обратна връзка след приключване на всяко ниво. Момони Арт се използва успешно и с цел адаптация в детско заведение. Програмата е предназначена за всички деца, независимо от тяхното развитие.
 
 
Момони Ам
 
 Момони Ам е специализирана подпрограма, която е предназначена за деца от година и половина до 5 години. Използва се ц цел превенция на нарушения в механизмите на хранене, както и при деца със съществуващи вече нарушения в механизмите на хранене като отказ от храна, отказ от дъвкане, хранителна неофобия. Програмата няма нива. Продължителността зависи от всеки индивидуален участник в нея. Провежда се под формата на игра, като се стимулират всички необходими за храненето сетива.
 
 
 
Момони Приказки и кукли 
 
 Програмата е подходяща за деца от  3 до 6 години
Приказки и кукли е подпрограма, предназначена за стимулиране на комуникативните умения на децата. Използват се различни техники за работа с кукли - изработване на кукли, водене на кукли, движение на кукли, работа пред и зад параван. Приказките са едно от любимите неща на децата, но винаги е по-интересно, когато не ти, а някой друг - например твоята кукла, разказва приказката. Децата избират герой от приказката, избират куклата, която да представлява героя и се учат да се движат като нея, да говорят като нея или да се движат и говорят заедно с куклата. Програмата е структурирана в нива и няма за цел да подготвя актьори, а да научи децата да общуват, да измислят истории и да общуват. Целта е да се развие потенциала на детето да изказва мисли, да разсъждава, да преценява. Групите се сформират в зависимост от възможностите на децата да общуват. В края на всяко ниво се предоставя персонална обратна връзка за отделното дете. 
 
 
Момони Музика и Приказки
 
 Програмата е подходяща за деца от  3 до 6 години
Използват се различни техники за изработване на музикални инструменти. Децата се запознават с различните музикални инструменти като звук и начин на използване и ако детето прояви способност може да бъде научено да свири по ноти. Героите на приказката се представят като характерен звук или музикален откъс , изпълнен на различните музикални инструменти. Програмата е структурирана в нива и няма за цел да подготвя музиканти, а да научи децата да общуват, да измислят истории и да общуват. Групите се сформират в зависимост от възможностите на децата да общуват. В края на всяко ниво се предоставя персонална обратна връзка за отделното дете. След приключване на първо ниво, децата се разделят и според усещането им за ритъм и музика.
 
 
Момони Приказна сценография
 Програмата е подходяща за деца от  4 до 6 години
Детска приказна сценография е най-новата подпрограма. Предназначена е за стимулиране на творчеството и креативността, за развиване на пространствена ориентация, триизмерно изграждане на модели и двуизмерна проекция. В рамките на програмата е предвидено изработване на различни сценични декори и тяхното използване.  В края на всяко ниво се предоставя персонална обратна връзка за отделното дете. След приключване на първо ниво, децата се разделят и според възможностите им.