0896 777 139 пон. – пет. от 9:00 до 19:00 часа
За контакт

Брейнджини

Брейнджини  е авторска програма на Pumpelina. Представлява комплексна програма за стимулиране на вестибулрния апарат и моторното планитане в тризмерна среда. Всяко движение е израз на желание, чувство, емоция и воля и трябва да предоставя на детето ясна идея за целта. Движенията се разделят на отделни компоненти, следи се детето да изпълнява две и три последователни инструкции.


 
От груповите занимания „Брейнджини“ могат да се възползват:
 
• Деца с трудна ориентация в пространството и/или времето;
• Деца, имащи трудности в социални ситуации;
• Деца, които проявяват закъснения в развитието.
 
Сензорната интеграция е възможността на мозъка да разчита постъпващата към него информация по сетивните канали и да я интегрира, декодира и използва за по-късна употреба. Около 80 % от цялата информация, с която разполага човек, се възприема благодарения на зрението и информацията за движение (вестибуларния апарат). Особено важна е и ролята на тактилния канал, който обединява допир, вкус и мирис, поради факта, че кожата е най-големият сетивен орган.
 
Най-успешната стимулация на сетивните канали в детска възраст се осъществява през играта.
Децата се обособяват в група според възможностите и нивото на развитие и могат да преминават от една група в друга, в зависимост от демонстрираните умения. По време на периода на адаптация децата се допускат в групата, придружени от един родител, който дейно участва в работата на групата. 
 
Програмата стимулира сензорна интеграция; общо психомоторно развитие; двигателна култура; вестибуларен апарат; координация на движенията; равновесие; граници на лично и междуличностно пространство.
 
Всяко дете преминава през определен обучителен план, според индивидуалното си темпо на усвояване на нови умения. Препоръчва се посещение два пъти в седмицата.
 
Цена : 20 лв на посещение
 
за информация и записване 0896777139 или на reception@pumpelina.eu