0896 777 139 пон. – пет. от 9:00 до 19:00 часа
За контакт

Групова поведенческа и позитивна терапия при деца

Груповите занимания се базират на индивидуалните способности на децата. Основният метод за терапия е игровият. На това се набляга и по време на груповите занимания – игра, чрез която децата да изразяват себе си, да изразят своите емоции, страхове и преживявания. По време на сесиите с децата се преминава през различни ситуации, които създават трудности, чрез сюжетно-ролеви игри, партньорски и състезателни игри. Използват се също и притчи и приказки, чрез които вниманието на децата да се насочи към определена актуална за тях ситуация.

Поведението на човешкото същество е наборът от определени действия (понякога и липса на действие), които му помагат да се свързва с другите и средата. Поведението на човека е свързано и с нормите от средата – при децата обаче понякога нормите не могат да се осъзнаят и те невинаги успяват да регулират своето поведение така че и те, и останалите да се чувстват добре. От гледна точка на позитивната психотерапия детето е важно да бъде разглеждано като личност, която носи в себе си голям потенциал за развитие, обръща се внимание на неговите способности, поощряват се неговите успехи.

Начинът, по който се държат хората много често влияе на емоционалното състояние, на социалните взаимоотношения, на самооценката. Чрез промяна на поведението може да се въздейства върху различни сфери на развитие на детето:

-емоционална – разпознаване и осъзнаване на емоции, чувства;

-социална – в училище, детска градина;

-при повишена тревожност, която създава затруднения на детето;

-регулация на поведението – намаляване на импулсивността и хиперактивността;

Предвид факта, че всяко дете се развива с индивидуални темпове, груповите занимания могат да бъдат краткосрочни или с продължителност няколко месеца. Препоръчително е стартово посещение два пъти седмично, след което посещенията могат да бъдат намалени.

Групите са подходящи за деца над 4 години, като подборът на децата в една група е според техните потребности. Размер на групата - до 4 деца.

Продължителност на стартови посещения 4 месеца

Брой занимания 32

Цена: 480 лв.

Цена на пробно занимание 25 лв.

Цената може да бъде заплатена на 2 равни части: - 240 лв. при започване и 240лв, след първите 8 часа.

За повече информация и записване 0896777139 или 089998867 или ни пишете на marketing@pumpelina.eu