0896 777 139 пон. – пет. от 9:00 до 19:00 часа
За контакт

Бабин дом - Школа за развитие

 

Курс по ръкоделие

Ръкоделието е добре забравена дейност от времето на нашите баби. То включва плетене, шиене, бродиране, икебана и отглеждане на цветя. В мъжкия вариант са включени изработване на предмети от метал и дърво и пирография.

Ръкоделието е вид общуване, защото помага на човека да изразява себе си, емоциите и настроенията си, чрез една по-различна форма.

Развива фината моторика, зрително моторната координация, стимулира вниманието и зрителната памет.

Курсът се води от Сава Николаева - художник, иконописец, реставратор

Курсът включва усвояване на различни техники за бродиране, шиене, плетене на една и две куки, икебана, засаждане и отглеждане на цветя, пирография.

 

Курс по рисуване

Всеки знае какво е рисуване. Не всеки се замисля, обаче, защо трябва да рисуват децата?

Рисуването развива усета на детето за позиция на обекта, пропорция на обекта и разположение спрямо средата, в която се намира. Формира цветоусещане, разпознаване на сянката.

Рисуването влияе върху развитието на моториката на ръката, учи детето да се съобрази с големина, пространство, рамка.

Рисуването помага за развиване на зрително моторна координация, стимулира зрителните възприятия и усещането на окото за обект и елемент.

И с всичко това, рисуването помага на детето да избегне или преодолее затруднения в писането и четенето, дори в определени математически области (като геометрия).

Курсът се води от Сава Николаева - художник, иконописец, реставратор.

Курсът се провежда в групова или в индивидуална форма. Включва усвояване на различни техники на рисуване с молив, бои, пастели, щриховане, проекция, пропорция, боравене с цветове и сенки, обем, пространство и композиция.

 

Курс по декупаж 

Декупажът представлява изготвяне на колаж или апликация от хартия. С помощта на изрязване се оформят мотиви от хартия, които се апликират със специални средства и техники върху друг предмет.

Декупажът допринася за развитието на моториката на ръката, учи детето да се съобрази с големина, пространство, рамка, цвят, форма, стил.

Декупажът помага за развиване на зрително моторна координация, стимулира зрителните възприятия и усещането на окото за обект и елемент.

Курсът се води от Сава Николаева - художник, иконописец, реставратор

Курсът включва усвояване на различни техники за рязане, апликиране, фиксиране, композиция и обем.

 

 

Курс по декорация 

 

Декорацията е много широко понятие—от украсяване на предмети до интериорен дизайн.

Декорацията включва различни техники на композиция, съчетаване на материали и предмети, познаване на традиции и обичай, на различни стилове, културни особености и социални общности.

Курсът се води от Сава Николаева - художник, иконописец, реставратор

Курсът включва усвояване на различни техники за моделиране и апликиране, модели на пространсвено разположение, културни и социални направления в декорацията, изработване на предмети и декориране на предмети и пространства.