0896 777 139 пон. – пет. от 9:00 до 19:00 часа
За контакт

Терапия за вестибуларния апарат за деца

Брейнджини - програма за стимулиране на вестибуларния апарат
 
Програмата на планираните сесии е конструирана върху възможностите на детето за сетивен толеранс. Реализира се в малки групи от 2 до 4 деца през игри за стимулиране на отделните сетивни канали – вестибуларен апарат, равновесие, тактилна чувствителност, зрителни и слухови възприятия. Брейнджини е комплексна програма и покрива много компоненти, тъй като всяко движение е израз на желание, чувство, емоция и воля.
 
От груповите занимания „Брейнджини“ могат да се възползват:
· Деца с трудна ориентация в пространството и/или времето;
· Деца, имащи трудности в социални ситуации.
· Деца, които проявяват закъснения в развитието.
 
Сензорната интеграция е възможността на мозъка да разчита постъпващата към него информация по сетивните канали и да я интегрира, декодира и използва за по-късна употреба. Около 80 % от цялата информация, с която разполага човек, се възприема благодарения на информацията за движение (вестибуларния апарат)и рението. Особено важна е и ролята на тактилния канал, който обединява допир, вкус и мирис, поради факта, че кожата е най-големият сетивен орган.
 
Най-успешната стимулация на сетивните канали в детска възраст се осъществява през играта. Децата се обособяват в група според възможностите и нивото на развитие и могат да преминават от една група в друга, в зависимост от демонстрираните умения. По време на периода на адаптация децата се допускат в групата, придружени от един родител, който дейно участва в работата на групата.
 
Програмата стимулира сензорна интеграция; общо психомоторно развитие; двигателна култура; вестибуларен апарат; координация на движенията; равновесие; граници на лично и междуличностно пространство.
 
Всяко дете преминава през определен обучителен план, според индивидуалното си темпо на усвояване на нови умения. Препоръчва се посещение два пъти в седмицата.
 
"Движение и игра" - лекция на Нина Йорданова