0896 777 139 пон. – пет. от 9:00 до 19:00 часа
За контакт

Монтесори терапия

 

Монтесори Терапия

 

Монтесори педагогиката е създадена на преди повече от 100 години от италианският лекар д-р Мария Монтесори. Основана на идеята да се помогне на децата да се справят сами, да имат необходимото социално комуникативно поведение, да развият в себе си най-добрите качества и умения.

Монтесори педагогиката има няколко раздела – Дейности от ежедневния живот, Сетивен материал, Език, Математика, Наука, и допълнителен раздел Тодлери за деца под 2 години и половина.

„Помогни сам да си помогна“ е основен принцип на Монтесори педагогиката. Заниманията се извършват в предварително организирана среда, като се обръща специално внимание на всяко едно дете.

Някой от основните твърдения на Мария Монтесори

Абсорбиращ ум

Ум, способен да абсорбира бързо и без усилия. Според Монтесори, това е периодът от раждането до шестата година на детето.

Контрол на грешката

Начинът, по който се подава обратна връзка на детето. Това е метод за самообучение. В системата на Монтесори се използва механичен контрол на грешката в над 80 % от материалите, което означава, че всяко нещо може да бъде изпълнено последователно само по определен модел. В останалите 20% се очаква детето само да открие грешката, като е подпомагано от преподавателя.

Координация на движението

Едно от най-важните умения в детството. Необходимостта да бъде развито това умение се реализира чрез поредица от действие, които изискват внимание и точност в изпълнението.

Цикъл от дейности

Децата обичат да повтаря едни и същи действия по много причини, някой път креативни, друг път не. Този процес се проследява внимателно от преподавател и се реализират в група с максимален период на работа без прекъсване от три часа.

Дейности от ежедневния живот

Това е един от разделите на работа, който препредава примери от ежедневния живот. Учи децата на самообслужване и самоконтрол, развива фината моторика, контрола на ръката, но и подготвя детето за следващите етапи на обучение. Включва упражнения за пресипване, почистване, обличане и събличане.

Сетивен материал

Нарича се така, тъй като представя на детето информация през различните сетивни канали – допир, натиск, мирис, вкус, слух, зрение. Показва различните измерения двуизмерно и триизмерно пространство, светове и форми, подготвя детето за обучени по език и математика.

Сензитивни периоди

Това са периодите, в които детето най-лесно усвоява нови умения и познания. Монтесори е вярвала, че тези периоди се появяват спонтанно и последователно до седмата година от живота на детето. Съвременните психологични познания налагат корекция на това твърдение, но не го отричат. Съвременните деца не могат да постигнат всичко сами и се нуждаят от подкрепа, поради огромната технологична промяна на века, в който живеем.

Повторение

Децата работят по-различно от възрастните – те се стремят да се научат да извършват действието, като го повтарят , дори, когато то е приключило. Това им помага да се научат извършват три последователни дейност, на разберат същността на началото и края на действието и елементите за неговото междинно изпълнение.

Подготвена среда

Това е един от най-важните принципи. Подготвената среда предразполага детето в извършване на избора за подготовка и изпълнение на задачите и му предоставя оптимални условия за развитие

Математически ум

Всяко бебе се ражда със способност да измерва и преценява количество, да изчислява разстояния, количества, да преценява размер и пропорция

***************************************************************************************

Монтесори терапия

Монтесори терапията се развива като отделно направление и е създадена от ученици и последователи на Мария Монтесори. Следва същите принципи на работа с детето, като ползва малко по-различни методи в обясняване на действията за работа с материалите и следва поетапното представяне на материалите и усвояване на уменията.

Монтесори в Пумпелина

Заниманията се провеждат в специално аранжирана среда, с определен начин на подреждане на образователния материал и се провеждат от обучени в България, в център "Пумпелина" терапевти под супервизията на дипломиран AMI Монтесори терапевт.

Това е система за терапия на деца с проблеми в развитието, която се прилага чрез следния материал:

Подготвителен материал (възраст Тодлери - 12 месеца до 2 години и 6 месеца) развитие на фината моторика, внимание, партньорство, подражание.

Дейности от ежедневния живот (възраст над 2 години и 6 месеца) събличане, обличане, пресипване, подреждане и други дейности свързани с ежедневието.

Сетивен материал: (възраст над 3 години) форми, големина, повърхности, обем, геометрични форми, дименции.

Езиков материал: (възраст над 3 години) обучение по български език, четене писане по специална система, глобално четене и писане.

Математика: (възраст над 3 години) обучение по математика с нагледен материал, базиран на броене до 9, подчинен на десетичната система, разработен във всички сфери на математическите познания на децата.

Космическо обучение: (възраст над 4 години) обучение по биология, ботаника, история, география чрез специален материал и разработени от екипа на "Пумпелина" карти по изискванията на Монтесори терапията.