0896 777 139 пон. – пет. от 9:00 до 19:00 часа
За контакт

Психологична терапия

Какво е психологична терапия?

Основен принцип на взаймодействие между терапевт и клиент е принципът на сътрудничество – и двете страни работят като части на един екип, за да извлекат, анализират и рекунструират необходимата информация за проблема на клиента. Клиентът е приет за „експерт“ в своя живот, а предложените от терапевта мнения, тълкувания и обяснения се приемат като хипотези, които трябва да бъдат доказани ( или отхвърлени ).

Участието на клиента е много активно по време на целия процес на консултиране или терапия. Клиентът не е пасивен слушател, който наготово получава необходимата информация, а обсъжда и анализира въпросите, по които се говори в терапията, сам достига до важни изводи и до реконструиране на дезадаптивните си мисли и убеждения. Освен това, в терапията е практика да се дават „ домашни работи“ – най-често те се отнасят за някакви конкретни дейности от Вашият живот, които Вие трябва да наблюдавате и най-често да опиствате накратко в периода между две сесии. Когато споделяте информация, трябва да знаете, че в терапията абсолютно неизменно се спазва правилото за конфиденциалност и каквито и да е данни за Вас и/или Вашия проблем няма да бъдат изнесени извън кабинета на терапевта. Създаването на доверие е от съществена важност за успешното протичане на консултирането или терапията и Вашият терапевт ще работи системно за неговото установяване и съхраняване.

Как протича първия терапевтичен сеанс ?

Първият сеаснс представлява всъщност опознавателна среща между Вас и Вашия терапевт. По време на тази среща терапевтът се запонзва с Вашия проблем – неговото възникване, птотичане, поддържащи фактори.

Този първи сеаснс е началото на едно по-дълго сътрудничество с Вашия терапевт и затова е добре да споделите с него своите очаквания от консултирането или терапията, както и всякакви опасения и/ или въпроси, които имате относно предстоящата работа.

Когато получи необходимата информация за Вашия проблем, терапевтът ще Ви запознае с възможностите на терапията, която той практикува, по отношение на неговото преодоляване.

Ако Вашият проблем се повлиява от предлаганата терапия и Вие решите да продължите консултирането или лечението, най-вероятно терапевтът ще Ви даде някои „ задачи“, които да направите до следващата ви среща ( най-често сеансите се провеждат по веднъж седмично, всяка седмица). Самият стил на работа – на сътрудничество между клиент и терапевт, на съвместна работа по изследване на проблемите- предполага Ваше по-активно учстие не само по време на терапевтичните сесии, но и във времето между тях.

автор Полина Хаджиянкова, психолог

 

Психотерапията и терапевтът

 

„Психотерапията се е родила тогава, когато хората са се научили да виждат зад телесните симптоми душевните им причини“.

Виктор Франкъл

Когато един човек преминава през трудни житейски ситуации, към които не може да се адаптира, е много възможно да се появи усещането за несправяне, усещане за недостатъчност. Или когато брачните проблеми зачестяват и напрежението вкъщи става непоносимо, вътрешните преживявания и чувства на човек трудно могат да се опишат. В някои моменти основни, жизненоважни функции на човек се променят до такава степен, че е почти невъзможно да се премине през ежедневието. Когато човек не успява да се справи с предизвикателствата, които децата вкъщи поставят пред него, не може да разбере какво тласка децата да се държат по определен начин – отново може да се появи чувство за непълноценност, за несправяне и некомпетентност.  Има ред други състояния, които се оказват предизвикателство за личността – професионална умора, раздразнителност без основателна причина, страх и притеснение, които не могат да бъдат обосновани, потиснатост. Всичко изброено са чести причини за дисбаланс както във вътрешния свят на личността, така и във взаимодействието с останалите хора.

Психотерапията се намесва тук, със своите методи, различни подходи и със самата личност на терапевта. Терапията се основава на индивидуалните вярвания и разбирания на отделния клиент и на изграждането на доверие между професионалиста и клиента. Всичко споделено по време на терапията остава конфиденциално за останалия свят и няма да напусне пределите на срещата.  Психотерапията може да е краткосрочна или да продължи по-дълго, да е насочена индивидуално, семейно или групово – всичко това зависи от уговорката между клиент и терапевт. Терапевтът се опитва чрез различни методи да предизвика промяна в мисленето, системата от убеждения на човек, за да се стигне до по-трайна промяна в поведенчески аспект и емоционалния свят. Основата на психотерапията се състои в разбирането на страдащия и желанието да се помогне. След първата консултация, която обикновено е 50 минути (ако клиентът има нужда, тя може да продължи и по-дълго), терапевт и клиент се договарят накъде може да се насочи работата. В терапевтичния процес клиент и терапевт си партнират, опитвайки се да открият заедно проблема, който покачва вътрешното напрежение и не позволява човекът да се чувства добре в своето ежедневие. Терапията е едно своеобразно пътуване към себе си, което е осеяно с препятствия – понякога ще е трудно, но намирането на мислите, които пречат на работата и личния живот, запознаването с тях е всъщност условието те да се премахнат. Пътувайки клиентите откриват нови черти от характера си, припомнят си някои позабравени, чувства се по-пълноценен, мотивиран, по-балансиран и готов да посреща трудности, преди немислими за преодоляване.

Терапевтът е човек, който носи със себе си всички човешки черти, вярвания и убеждения, но основната му задача е да намери път към страдащия и да изгради една доверителна връзка между него и клиента. Терапевтът е толерантен, креативен, осъзнаващ динамичната природа на отношенията между хората както и на самата личност. Но основното за случването на една терапия остава желанието за промяна в клиента, готовността му да сътрудничи на терапевта и когато се наложи да изпълнява някои задачи, поставени от него.

автор Анна Еленкова, психолог

 

Кога да отидем на психолог ?

Защо да ходим на психолог ?

Страх и кошмари

Самохвалство

Детронация

За доверието и тайната

Малкият професор

Играта и детските емоции