0896 777 139 пон. – пет. от 9:00 до 19:00 часа
За контакт

Школа за развитие на детето

Школата за развитие на детето предлага занимания за деца от различни възрасти, насочени към стимулиране на техното развитие чрез занимания по интереси

Курсът по приложни изкуства за деца започва на 18.10.2017

сряда 19:00 - 20:00  

събота 12:00 - 13:00

Ще бъдат изучавани различни техники на моделиране, обем, пластика.
Ще се изучават различни видове декорация, украшение, светоусещане, обем, композиция

Водещ Сава Николаева

цена за 1 посещение 12 лв.
Групино картите на Pumpelina важат за този курс

 

 

Курсът по приложни изкуства за деца започва на 18.10.2017

сряда 18:00 - 19:00  

събота 11:00 - 12:00

 

Ще бъдат изучавани различни техники на моделиране, обем, пластика
В началото на курса участниците трябва да си носят скицник, темперни бои, плоски четки номера 1,2,3,4, черен молив 4В и хлебна гума.


 

Водещ Сава Николаева

цена за 1 посещение 12 лв.
Групино картите на Pumpelina важат за този курс

 

 

 

 

 

Курсът по рисуване за деца започва на 18.10.2017

сряда 17:00 - 18:00  

събота 10:00 - 11:00

Ще бъдат изучавани различни техники на рисуване, рисуване по модел, композиция на рисунката, светлосенки, нюанси
В началото на курса участниците в курса трябва да си носят скицник, темперни бои, плоски четки номера 1,2,3,4, черен молив 4В и хлебна гума.

 

Водещ Сава Николаева

цена за 1 посещение 12 лв.
Групино картите на Pumpelina важат за този курс