0896 777 139 пон. – пет. от 9:00 до 19:00 часа
За контакт

Обучения за специалисти

          

             

             Академия Pumpelina

за начинаещи логопеди и сурдисти
 
 
 
Тактилно-вибраторна постановка на звукове 
Водещ Миглена Богданова
Цена 120 лв.
 
 
Скали за изследване на уменията за учене през игра на Пумпелина 
 Водещ Нина Йорданова
Цена 120 лв.
 
 
Последователност при постановка на звукове при деца с увреден слух 
Водещ Миглена Богданова
Цена 120 лв.
 
От неговоренето през пространстовото до първите изречения 
Водещ Нина Йорданова
Цена 120 лв.
 
 
Детски жестов език и приложението му при невербални деца 
Водещи Миглена Богданова, Нина Йорданова
Цена 120 лв.
 
 
Корекция на инфантилно гълтане и връзката му с артикулационните нарушения 
Водещ Нина Йорданова
Цена 150 лв. (с включени аксесоари за терапията)
 
 
Кохлеарна имплантация и последваща слухово-речева рехабилитация.
Водещ Миглена Богданова
Цена 120 лв.
 
 
Увреден слух и нарушена слухова перцепция – от диагностиката до терапията 
Водещ Миглена Богданова
Цена 120 лв.
 
За повече информация - 0899988625,  reception@pumpelna.eu