0896 777 139 пон. – пет. от 9:00 до 19:00 часа
За контакт

Обучения за специалисти

          

             

             Академия Pumpelina

за всички, които имат нужда от нашата помощ
 
 
 
На 19.01.2018 г. стартира нов цикъл обучение Хрантелна терапия 
Програма и анотация на цикъла: 

Автор на програмата: Нина Йорданова

АНОТАЦИЯ

Обучението „Хранителна терапия“ се води по авторска програма и система, разработена от Нина Йорданова и прилагана в България вече 23 години. Това

е комплексно обучение предназначено за логопеди с цел квалификация и придобиване на надграждащи знания. Обучението съдържа 12 модула, като за завършването му се изисква предоставяне на сертификат от 13 модул, проведен от лицензиран обучител по първа долекарска помощ по специално съставена програма. Общият обем на часовете е 12 по 16 или общо 192 академични часа. Завършилите всички модули, ще получат допълнително удостоверение за повеждане на хранителна терапия и удостоверение за хранителен терапевт.

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Подготовка на логопеди – хранителни терапевти

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението се провежда в присъствена форма. Основни педагогични форми са фронтална и групова работа

Модули:

 1. ОСНОВИ НА ХРАНИТЕЛНАТА ТЕРАПИЯ“
 2. „ РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ“
 3. „ Корекция на нарушението на гълтане и дъвкане“
 4. „ Анатомични, неврологични и лицево-челюстни предпоставки за нарушение в храненето“
 5. „ Хранителна терапия при Анатомични, неврологични и лицево-челюстни предпоставки за нарушение в храненето“
 6.  „Генетични, сензорно интегративни и праксисни предпоставки за нарушение в храненето“
 7. „ Хранителна терапия при генетични, сензорно интегративни и праксисни предпоставки за нарушение в храненето“
 8.  „Хранителна терапия при ГЕР, отказ за хранене, отказ за дъвкане и дисфагия“
 9. „Хранителна терапия – видове храни и тяхната комбинация“
 10. „Общуване с родители"
 11. „Хранителна терапия – захранване и въвеждане на храни“
 12.  Хранителна терапия – изготвяне на програма за родители и предаване на статус“
 13. Първа долекарска помощ

МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ

Основният метод на обучение е социално-психологичен тренинг. Основава се на баланс между лекционна част и групови упражнения, придружени от самостоятелна или групова работна задача. Използват се презентационна теоретична лекция, групова работа, дискусия, демонстрация, обсъждане на случай, практическо упражнение и поставяне на "домашна работа" за преминаване в следващ модул.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

В края на обучението се очаква участниците придобият умения и компетентност за провеждане на хранителна терапия в съответствие със съвременните изисквания и със стриктно спазване на професионална етика и пациентска тайна.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО 

Обучението е с продължителност 192 академични часа.

ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки отделен мдул завършва с мини тест и поставяне на домашна задача, за преминаване в следващ модул.

Обучението завършва с реална персонална супервизия на случай за прилагане на хранителна терапия.

Водещ на обучението: Нина Йорданова, Милена Наумова, Гергана Димова, Ина Симеонова, Анелия Балтакова, Хенриета Илиева, както и партниращи медицински представители, лекари, акушерки, колеги

 

Програма на модул 1 „ ОСНОВИ НА ХРАНИТЕЛНАТА ТЕРАПИЯ“

 

Обхванати са следните теми:

 1. История на хранителната терапия в България.
 2. Основоположници на хранителната терапия.
 3. Структура на хранителната терапия.
 4. Лицево – челюстна анатомия – функционална физиология.
 5. Кърмене – механизъм, нарушения, стимулация, физиология.
 6. Дискусия върху структурата на хранителната терапия
 7. Групова работа за съставяне на структура на хранителна терапия.

СТРУКТУРА НА ОБУЧЕНИЕТО

ЧАСТ ПЪРВА

 • История на хранителната терапия в България
 • Основоположници на хранителната терапия.

ЧАСТ ВТОРА

 • Структура на хранителната терапия.
 • Лицево – челюстна анатомия – функционална физиология
 • Дискусия

ЧАСТ ТРЕТА

 • Кърмене – механизъм, нарушения, стимулация, физиология.
 • Дискусия

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

 • Групова работа за определяне на необходимостта от хранителна терапия.
 • Дискусия

 

Модул 2 „ РАЗВИЕТИЕ НА УМЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ“

 

Обхванати са следните теми:

 1. Развитие на уменията за хранене до 12 месеца.
 2. Развитие на уменията за хранене до 36 месеца.
 3. Развитие на уменията за хранене до 5-тата година
 4. Оценка на оро-фациания комплекс по Кастило Моралес
 5. Оценка на уменията за хранене по Айрил Уинсток.
 6. Групово упражнение върху видео наблюдения за оценка на оро-фациалния комплекс по Кастило Моралес.
 7. Групово упражнение върху видео наблюдения за оценка на уменията за хранене по Айприл Уинсток.

СТРУКТУРА НА ОБУЧЕНИЕТО

ЧАСТ ПЪРВА

 • Развитие на уменията за хранене до 12 месеца.
 • Развитие на уменията за хранене до 36 месеца.

ЧАСТ ВТОРА

 • Развитие на уменията за хранене до 5-тата година.
 • Дискусия

ЧАСТ ТРЕТА

 • Оценка на оро-фациания комплекс по Кастило Моралес.
 • Групово упражнение върху видео наблюдения за оценка на оро-фациалния комплекс по Кастило Моралес.
 • Дискусия

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

 • Оценка на уменията за хранене по Айрил Уинсток.
 • Групово упражнение върху видео наблюдения за оценка на уменията за хранене по Айприл Уинсток.
 • Дискусия