0896 777 139 пон. – пет. от 9:00 до 19:00 часа
За контакт

карти

Pumpelina представя новите програми

Групино и Логомбино

  

 

 

 Групино

Групино е карта за комбинирани посещения във всички групи на Pumpelina и Susuro Kids. Предоставя Ви възможност в рамките на 24 часа да избирате кога и къде да заведете детето си, според неговите желания и Вашите разбирания. За да ползвате картата, не се изисква да преминете диагностична консултация, а само да заявите на рецепция вашите желания. Необходимо е да подпишете информирано съгласие за Общите условия за ползване на услуги в Пумпелина и да ни предоставите медицински документи, в случай, че детето има затруднния в развитието. Картата може да се ползва до изразходване на часовете в рамките на три месеца, но бихме искали да Ви обърнем внимание, че групите са с лимитиран брой участници за всеки час и се налага да заявите предварително желаните от вас дейности. За информация и записване - 0896777139 и 0899988618.  

 

 

           

 

Логомбино е програма за ускорена и ефективна корекция на артикулационни нарушения и нарушения в обаласта на четене и писане. Предоставя Ви възможност в рамките на 24 часа да избирате деня и часа, в който да доведете детето си, според неговите желания и Вашите разбирания. За да ползвате програмата, не се изисква да преминете диагностична консултация, а само да заявите на рецепция вашите желания. Необходимо е да подпишете информирано съгласие за Общите условия за ползване на услуги в Пумпелина и да ни предоставите медицински документи, в случай, че детето има затруднния в развитието. Програмата може да се ползва може да се ползва до изразходване на часовете в рамките на три месеца, но бихме искали да Ви обърнем внимание, че групите са с лимитиран брой участници за всеки час и се налага да заявите предварително желаните от вас дейности. За информация и записване - 0896777139 и 0899988618.