0896 777 139 пон. – пет. от 9:00 до 19:00 часа
За контакт

Хранителна терапия

Хранителната терапия е въведена в България през 1996 година от Нина Йорданова и Десислава Маринова, логопеди в Центъра за лечение и рехабилитация на ДЦП

История: 

През 1998 година е модифицирана  Нина Йорданова собствена система за хранителна терапия, основаваща се на рехабилитационните методи на Бобат, К. Моралес, В.Войта

Липсват снимки и информация от 1996 до 2007, защото все още се издирват съхранените архиви в СБДПЛРДЦП.

През 2000г към хранителната терапия са добавени допълнителни стимулационни процедури под консултациите на д-р Ив. Чавдаров, к.м.н и тя е трансформирана от Нина Йорданова в система за предречева рехабилитация.

За първи път се съобщава за създаването на Хранителната терапия на конгрес на Националното сдружение на логопедите в България 2000 г. (по това време НСЛФБ). Докладът е представен от Нина Йорданова.

Първата публикацие на системата за хранителна терапия, наричана по това време Предпечева рехабилитация е в сборника с доклади от юбилейната конференция по повод 10 години от съдаването на СБДПЛРДЦП.

След 2000 г. системата за Хранителна терапия се доразработва паралелно от Нина Йорданова и Свтлана Картунова, като всяка от тях има изработена собствена програма за прилагането й.

Хранителната система е основана на теориите на 

Наречена е предречева рехабилитация, а не само хранителна терапия, защото чрез системата се извършва корекция на нарушения механизъм на хранене и се извършва промена на отношвниението на пациента към хрананата и начинът на нейното приемане. Обединява терапевтични техники, които оказват както директно, така и индиректно въздействие върху реакцията на мускулните групи и цели не само възстановяване на храненето, но провежда едновременна речева стимулация.Прилага се във всички случай на диагностицирано нарушение на механизмите на хранене и откази на хранене и като стимулация, по преценка на логопеда в случаи без нарушения на механизмите на хранене.

Системата за Предречева рехабилитация включва 

Снимките са правени през 2006 година във Виртуален кабинет за родителски консултации -София, жк. Дружба, ул. Илия Бешков 2. Представяме ги информативно, те имат историческа стойност. Не правете това сами, без да сте преминали необходимото обучение, защото можете да навредите на пациентите:     

До сега са проведени два конгреса, посветени на храненето

2006 година, в София, иницииран от Виртуален кабинет за родителски консултации и проведен с любезното съдействие на проф. Юрий Анастасов

2017 година, в София, органзиран от Пумпелина

Днес Хранителната терапия представлява доста по-развита и модернизирана сиситема за корекция на цялостнто хранително поведение на човека. Включва в себе си интеграционна сензорна терапия за приемане на храни, корекция на хранително поведение на пациента и семейството му, хранене, захранване, орално моторна таерапия, програми за хранене, съобразени с възрастта на пациента, терапия на хранително поведение при отказ от приемане на нова храна или отказ за дъвчене, захранване след хранене със сонда, захранване при вродени цепнатини на устната и небцето, захранване след инсултни състояния и при поставяне на ортодонтски апарати, след оперативни интервенции в устаната кухина или свързани с нея органи за хранене.

През 2017 г. в Академия Пумпелина са дипломирани първите обучени в България логопеди хранителни терапевти.

Академия Пумпелина присъди почетна лъжица за особени заслуги в развитието на Хранителната терапия в България на Нина Йорданова, Светлана Картунова, Милена Макавеева.

Информация за всички сертифицирани хранителни терапевти в България можете да намерина на тяхната страница

В Пумпелина Хранителна терапия се извършва от Нина Йорданова, Анелия Балтакова, Ина Симеонова и Галя Маринска.