Мама е почитател на български, тати на немски – на какъв език ще говори детето? Въпрос, който си задават много от родителите с двуезичен произход. За да открием отговорът е необходимо да разгледаме две възможни ситуации:

Естествен билингвизъм – това е ситуация, при която двамата родители са с различна националност, обикновено живеят в родната на държава на единия от тях, но може да живеят и в трета страна. В този случай речта на детето се забавя като поява и развитие, но в рамките на допустимите отклонения – т.е. не повече от 6 месеца. Често се случва детето до втората година да смесва и интонационно и като произнасяне и като граматическа структура двата езика, но когато нищо друго не възпрепятства развитието на детето, тези разлики се наваксват до третата година.

Какво да направим, за да помогнем на детето в двуезична среда:

От какво зависи избора на водещ език:

Какво да направим, когато нещо друго възпрепятства развитието на детето:

Изкуствен билингвизъм - това е ситуация, при която двамата родители са с еднаква националност, но са решили да отглеждат детето си в една от следните ситуации:

На какъв език ще говори детето? – отново се питаме ние... Ако след всички изброени възможности не можем сами да определим в коя конкретна ситуация се намираме, редно е да потърсим помощ от специалист и то веднага. Колкото по-рано, толкова по-добре, а не да чакаме заветното навършване на петата година, когато всички възможности за подпомагане на двуезичното дете мога да бъдат загубени.

автор: Нина Йорданова